dimecres, 9 d’octubre de 2019

Ull de bou siberià Phylloscopus collybita tristis a Cabrera/ Siberian Chiffchaff on Cabrera island 09-10-2019.

Foto: Jason Moss.


Observat a Cabrera el dia 09-10-2019 un possible exemplar d'ull de bou siberià Phylloscopus collybita tristis. Jason Moss.

Raresa a Espanya
Foto: Jason Moss.

A possible Siberian Chiffchaff Phylloscopus collybita tristis was seen on Cabrera island on the 09-10-2019. Jason Moss

Spanish rarity.Mapa de la cita  / Map of the sighting: