diumenge, 30 d’abril de 2017

Papamosques de collar Ficedula albicollis a s'Albufera de Mallorca / Collared Flycatcher Ficela albicollis at Alfuera de Mallorca 29-04-2017

Ficedula albicollis. Foto: Maties Rebassa.

Un exemplar mascle de papamosques de collar Ficedula albicollis observat a la zona de Son Roca a s'Albufera de Mallorca el dia 29-04-2017. Informat per personal del parc.

Josep Manchado y Daniel Hinckley  

Segueix present el dia 30-04-2017. Maties Rebassa et al.
Segueix present el dia 02-05-2017. Craig Shaw.Raresa a Espanya


A male Collared Flycatcher Ficedula albicollis was seen at the Son Roca area of the Albufera de Mallorca on the 29-04-2017. Informed by park staff.

Josep Manchado and Daniek Hinckley

Still present on the 30-04-2017. Maties Rebassa et al.
Still present on the 02-05-2017. Craig Shaw.

Spanish rarity

Mapa de la cita  / Map of the sighting: