dilluns, 10 d’abril de 2017

Papamosques de collar Ficedula albicollis a Maó / Collared Flycatcher Ficedula albicollis at Mahón, Menorca 10-04-2017

Ficedula albicollis. Foto: Gala Lligoña.

Papamosques de collar Ficedula albicollis  mascle observat a prop de Maó (Menorca) el dia 10-04-2017. Gala Lligoña i Román Piris. 

Raresa a Espanya

A male Collared Flycatcher Ficedula albicollis was observed near Mahon (Menorca) on the 10-04-2017. Gala Lligoña and Roman Piris.

Spanish rarity

Mapa de la cita / Map of the sighting: