dimecres, 29 de maig de 2013

Pluvialis dominica a Salobrar de Campos / American Golden Plover Pluvialis dominica at Salobrar de Campos 27-05-2013

Pluvialis dominica Salobrar de Campos. Foto: Maties Rebassa
Un exemplar de Pluvialis dominica observat a Salobrar de Campos (Campos, Mallorca) el 27-05-2013. Si es aceptat per el Comité de rareses será la primera cita per les Illes Balears. Maties Rebassa.

Raresa a EspanyaAn American Plover Pluvialis dominica sighted at the Salobrar de Campos salt flats on the 27-05-2013. If accepted by the Rarities Comittee it will be a first for the Balearics. Maties Rebassa.

Spanish rarityMapa de la cita / Map of the sighting:

Ver 39.361146, 3.005276 en un mapa más grandePluvialis dominica. Foto: Pep Manchado.
Aún present el dia seguent 28-05-2013. Lalo Ventoso, Pep Manchado.

Still present on the next day 28-05-2013. Lalo Ventoso, Pep Manchado.

dilluns, 13 de maig de 2013

Llambritja de bec vermell Hydroprogne caspia Punta de n'Amer / Caspian Tern Hydroprogne caspia at Punta de n'Amer 09-05-2013

Llambritja de bec vermell Hydroprogne caspia observat desde la costa a punta de n'Amer (Mallorca) pescant amb un grup de virots grossos Calonectris diomedea 09-05-2013. Maties Rebassa.

Raresa a Balears


A Caspian Tern Hydroprogne caspia was sighted from the coast fishing among a group of Cory's Shearwater Calonectris diomedea at Punta de n'Amer on the 09-05-2013. Maties Rebassa.

Balearic rarity

Mapa de la cita / Map of the sighting:

View Larger Map

Busqueret emmascarat Sylvia hortensis, illa de l'Aire / Orphean Warbler Sylvia hortensis, Illa de l'Aire 11-05-2013Sylvia hortensis. Illa de l'Aire (Menorca). Foto: SOM
Segon busqueret emmascarat Sylvia hortensis capturat per l'anellament a l'illa de l'Aire (Menorca) dins de la campanya prenupcial el 11 de maig 2013. SOM, Raül Escandell
Fotos: SOM
Raresa a Balears

A second Orphean Warbler Sylvia hortensis ringed on illa del Aire (Menorca) during the prenuptial ringing campaign on the 11th of May 2013. SOM Raül Escandell
Photos: SOM
Balearic rarity


Mapa de la cita / Map of the sighting:

Ver mapa más grande

dijous, 9 de maig de 2013

Busqueta pàl-lida Hippolais opaca, l'illa de l'Aire / Western Olivaceous Warbler Hippolais opaca .Illa de l'Aire 08-05-2013

Hippolais opaca. Illa de l'Aire (Menorca). Foto: SOM
Busqueta pàl-lida Hippolais opaca anellat a l'illa de l'Aire (Menorca) el dia 08-05-2013  dins de la campanya prenupcial . SOM Räul Escandell.

Raresa a Balears

A Western Olivaceous Warbler Hippolais opaca was ringed on the illa de l'Aire (Menorca) during the prenuptial ringing campaign on the 08-05-2013. SOM Räul Escandell.

Balearic rarity. 


Mapa de la cita / Map of the sighting:

Ver mapa más grande

diumenge, 5 de maig de 2013

Busqueta pàl-lida Hippolais opaca en Cabrera / Western Olivaceous Warbler Hippolais opaca on Cabrera 30-04-2013

Busqueta pàl-lida Hippolais opaca en observat a l'illa de Cabrera a prop del camp de futbol el dia 30-04-2013. Jose Luís Martinez.

Raresa a Balears

A Western Olivaceous Warbler Hippolais opaca was seen on Cabrera island near the football pitch on the 30-04-2013. Jose Luis Martinez-

Balearic rarity.

Mapa de la cita  / Map of the sighting:

Ver mapa más grande