divendres, 21 d’octubre de 2016

Xixell Columba oenas a Cabrera / Stock dove Columba oenas on Cabrera island 20-10-2016.

Columba oenas. Foto: Juanjo Bazán

Observació de un exemplar de Xixell Columba oenas a Cabrera el dia 20-10-2016. Si la cita és acceptada pel Comité de Rareses, serà la primera d'aquesta espècie a Balears. Nacho Castelao, Maties Rebassa, Pep Manchado, Miguel Rodríguez, Miguel Rouco, Juan Sagardía,  Jose Maria Fernandez.

Segueix present el 22-10-2016

Raresa a Balears

A Stock Dove Columba oenas was seen on Cabrera island on the 20-10-2016. First for the Balearics if accepted by the Rarity Committee. Nacho Castelao,  Maties Rebassa, Pep Manchado, Miguel Rodríguez, Miguel Rouco, Juan Sagardía,Jose Maria Fernandez.

Still present on the 22-10-2016

Balearic rarity.Mapa de la cita  / Map of the sighting: