dissabte, 22 d’octubre de 2016

Busqueret emmascarat Sylvia hortensis a s'Albufera de Mallorca / Orphean Warbler Sylvia hortensis at S'Albufera, Mallorca 21-10-2016

Un busqueret emmascarat Sylvia hortensis observat al PN de s'Albufera de Mallorca el 21-10-2016. Pere Vicens.

Raresa a Balears

An Orphean Warbler Sylvia hortensis was seen at S'Albufera, Mallorca on the 21-10-2016. Pere Vicens.

Balearic rarity

Mapa de la cita / Map of the sighting: