divendres, 4 de maig de 2018

Capsigrany roig Lanius collurio a l'illa de l'Aire / Red-backed Shrike Lanius collurio, Illa de l'Aire 02-05-2018

Lanius collurio. Foto: SOM

Una femella de capsigrany roig Lanius collurio capturat per l'anellament a l'illa de l'Aire (Menorca)  dins de la campanya prenupcial el 02-05-2018. SOM

Raresa a Balears

A female Red-backed Shrike Lanius collurio ringed on Illa de l'Aire (Menorca) during the prenuptial ringing campaign on the 02-05-2018. SOM


Balearic rarityMapa de la cita / Map of the sighting: