dilluns, 13 de novembre de 2017

Hortolà groc Emberiza citrinella a clot d'Aubarca, Escorça / Yellowhammer Emberiza citrinella at Clot d'Aubarca, Escorça 12/11/17

Emberiza citrinella. Foto: Carles Lópz-Jurado.

Observació de un exemplar de hortolà groce Emberiza citrinella al clot d'Aubarca a prop de Lluc, Escorça el dia 12-11-2017. Josep Manchado, Maties Rebassa, Carles López-Jurado, Nacho Barcia i Joan Miquel González.

Raresa a Balears

A Yellowhammer Emberiza citrinella was seen at Clot d'Aubarca, near Lluc, Escorça on the 12-11-2017. Josep Manchado, Matias Rebassa, Carles López-Jurado, Nacho Barcia and Joan Miquel González. 

Balearic rarity.Mapa de la cita  / Map of the sighting: