dilluns, 23 d’octubre de 2017

Hortolà menut Emberiza pusilla a Cabrera / Little Bunting Emberiza pusilla on Cabrera island 21-10-2017.Observació de un exemplar de Hortolà menut Emberiza pusilla a Cabrera el dia 21-10-2017. Nacho Castelao, Daniel López-Velasco, Miguel Rodríguez, Miguel Rouco, Juan Sagardía, Maties Rebassa, Pep Manchado.

Raresa a Espanya

A Little Bunting Emberiza pusilla was seen on Cabrera island on the 21-10-2017. Nacho Castelao, Daniel López-Velasco, Miguel Rodríguez, Miguel Rouco, Juan Sagardía, Maties Rebassa, Pep Manchado.

Spanish rarity.


Mapa de la cita  / Map of the sighting: