dimecres, 7 de desembre de 2016

Gallet faver africà Porphyrio alleni a l'aeroport de Palma / Allen's Gallinule Porphyrio alleni at Palma airport 06/12/2016

Porphyrio alleni. Foto: Jordi Muntaner.

Se captura un gallet faver africà Porphyrio alleni al aeroport de Palma, Mallorca el dia 06-12-2016. Posteriorment s'allibera. Jordi Muntaner.

Raresa a Espanya.

A Allen's Gallinule Porphyrio alleni is captured at Palma airport and later released on the 06-12-2016. Jordi Muntaner.

Spanish rarity
Mapa de la cita / Map of the sighting: