dimarts, 6 de setembre de 2016

Busqueret xerraire Sylvia curruca a la depuradora de Muro-Can Picafort/ Lesser Whitethroat Sylvia curruca at the Muro-Can Picafort water treatment plant 01-09-2016

1 exemplar de busqueret xerraire Sylvia curruca observat a la depuradora de Muro-Can Picafort el dia 01-09-2016. Pere Vicens.

Raresa a Espanya

A Lesser Whitethroat Sylvia curruca was seen at the Muro-Can Picafort water treatment plant on the 01-09-2016. Pere Vicens,

Spanish rarity.


Mapa de la cita  / Map of the sighting: