dimecres, 15 de juny de 2016

Porzana parva al Albufera des Grau, Menorca / Little Crake Porzana parva at Alberfera des Grau 15/06/16


Rascletó Porzana parva observat el dia 15/06/16 Parc Natural de l'Albufera des Grau (Maó, Menorca) . Xavier Méndez i Joan Florit.

Raresa a Balears.

A Little Crake Porzana parva was seen at the Albufera des Grau Natural Park, Menorca on the 15/06/16
Xavier Méndez and Joan Florit

Balearic rarity

Map of the sighting: