dijous, 5 de maig de 2016

Papamosques de collar Ficedula albicollis a l'illa de l'Aire / Collared Flycatcher Ficedula albicollis on illa de l'Aire, Menorca 04-05-2016

Ficedula albicollis. Illa de l'Aire, Foto: SOM


Papamosques de collar Ficedula albicollis  femella anellat a illa de l'Aire (Menorca) dins la campanya de migració prenupcial el 04-05-2015. SOM

Raresa a Espanya

A female Collared Flycatcher Ficedula albicollis was ringed on the illa de l'Aire (Menorca) during the prenuptial ringing campaign on the 04-05-2015. SOM

Spanish rarity

Mapa de la cita / Map of the sighting: