dimecres, 13 d’abril de 2016

Ferrerico petit Periparus ater a la Victoria, Alcudia / Coal Tit at la Victoria, Alcudia 13/04/16

Un ferrerico petit Periparus ater observat a la Victoria, Alcudia el dia 13/04/16.
Maties Rebassa.

Raresa a Balears.

A Coal Tit Periparus ater was seen at la Victoria, Alcudia on the 13/04/16. 
Maties Rebassa.

Balearic rarity


Mapa de la cita / Map of the sighting
: