dimecres, 24 de febrer de 2016

Hortolà menut Emberiza pusilla a Menorca / Little Bunting Emberiza pusilla in Menorca 23-02-2016 a/to 16-03-2016


Emberiza pusilla. Menorca. Foto: Joan Florit
Observació de un exemplar de Hortolà menut Emberiza pusilla a Menorca el dia 23-02-2016.
Joan Florit.

El dia 16-03-2016 segueix present al mateix lloc. Joan Florit

Raresa a Espanya

A Little Bunting Emberiza pusilla was seen in Menorca on the 23-02-2016. Joan Florit.

Still present at the same place on the 16-03-2016. Joan Florit

Spanish rarity.

Mapa de la cita  / Map of the sighting: