divendres, 23 d’octubre de 2015

Cotoliu Lullula arborea a Cabrera/ Wood Lark Lullula arborea on Cabrera island 23-10-2015.

Un exemplar de cotoliu Lullula arborea observat a Cabrera el dia 23-10-2015
Juan Sagardía

Raresa a Espanya

A Wood Lark Lullula arborea was seen on Cabrera island on the 23-10-2015. 
Juan Sagardía


Spanish rarity.


Mapa de la cita  / Map of the sighting: